DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE

zmenšuje rozdíl mezi tím, co dnes požaduje digitální zákazník a tím, co nabízí analogová firma. Cílem je pomocí nových technologií vytvořit inovativní obchodní modely, služby a produkty.

 

Analýza stavu | Pilíře transformace | Postup transformace

Analýza stavu

Nedaří se ...

 • Nabízet správné produkty
 • Nabízet je správnou cestou
 • Komunikace se zákazníky
 • Adaptovat nové technologie
 • Flexibilně a rychle reagovat

Nevíte ...

 • Co vaši zákazníci chtějí
 • Jak využít nové technologie
 • Proč odcházejí zákazníci ke konkurenci
 • Kdo dodává jaké produkty
 • Proč zákazníci nechtějí stávající produkty

Brání vám ...

 • Chybějící směr
 • Nejasné pravomoci a odpovědnosti
 • Vztahy mezi lidmi
 • Komplikované/chybějící procesy
 • Složité a neaktuální IS

Potřebujete ...

 • Zlepšit obchod a marketing
 • Zvýšit tržní podíl
 • Zlepšit vnímání vašich produktů
 • Zlepšit time-to-market
 • Snížit cost-to-market

S tím vším se dá něco dělat!

Nástroje pro analýzu prostředí jsou Maturity model, Denison, MBTI, ...

Chcete zjistit, jak na tom jste? To chce analýzu!

Určit, jak na tom jsem je první krok ke zlepšení ...

Pilíře transformace

Zákazníci

 • Využití zpětné vazby
 • Identifikace okamžiků pravdy
 • Personalizovaný přístup
 • Sběr požadavků
 • Rozšíření komunikačních cest
 
Zkuste mapování cesty zákazníka

Zaměstnanci

 • Delegování pravomocí
 • Efektivní spolupráce
 • Zvýšená flexibilita
 • Využití potenciálu
 • Kultura zlepšování
 
Využijte mentora nebo kouče

Provoz

 • Zrychlení činností
 • Lepší využití zdrojů
 • Synchronizace činností
 • Odbourání plýtvání a automatizace
 • Zvýšená předvídatelnost
 
Zkuste Lean a HPO

Produkty

 • Využití možností nových technologií
 • Analýza využití produktů zákazníky
 • Předvídání požadavků zákazníků
 • Vývoj relevantních produktů
 • Vyšší kvalita a hodnota produktů
 
Využijte experimentování

Potřebujete jednotlivé pilíře zlepšit?

Systematický rozvoj a zlepšování jednotlivých pilířů je další krok ...

Postup transformace

Cíle

 • Nastavit jasné cíle
 • Zajistit podporu managementu
 • Zajistit financování
 • Jasně identifikovat tvář transformace
 • Komunikovat do celé organizace
 
Podívejte se na Strategické řízení

Pilot

 • Definovat pilotní projekt
 • Vytvořit tým nadšenců
 • Vysvětlit a propagovat nový přístup
 • Měnit firemní kulturu
 • Vytvářet a ukazovat vzory
 
Využijte Infinite game

Rozšíření

 • Identifikovat a propagovat první vítězství
 • Rozvíjet schopnosti organizace
 • Přizpůsobovat obchodní model
 • Přizpůsobovat provozní model
 • Přizpůsobovat organizační model
 
Zamyslete se nad HPO a Team of Teams

Zkoušíte si naplánovat implementaci?

Naplánovat si cestu krok za krokem je poslední krok ...