ORGANIZACE ZAMĚŘENÁ NA PRODUKT

je taková organizace, která je vytvořená a vybavena tak, aby mohla samostatně vyvýjet, vyrábět a případně provozovat určitý produkt nebo službu s konkrétní přidanou hodnotou pro svého interního, nebo externího zákazníka.

 

Analýza stavu | Oblasti zaměření | Postup řešení

Analýza stavu

Nedaří se ...

 • Využít nových technologií
 • Zefektivnit práci lidí
 • Propojit IT a byznys
 • Získat zpětnou vazbu
 • Realizovat transformaci

Nevíte ...

 • Co přináší hodnotu
 • Kdo je vlastně zákazník
 • Co je pro něj důležité
 • Jak vypadá E2E proces
 • Kde je úzké hrdlo systému

Brání vám ...

 • Přerušovaná a čekající práce
 • Nepropojené procesy a systémy
 • Špatná komunikace mezi týmy
 • Protichůdné cíle
 • Složité a zkostnětělé procesy

Potřebujete ...

 • Táhnout za jeden provaz
 • Zefektivnit práci lidí
 • Zrychlit time-to-market
 • Snížit cost-to-market
 • Měřit výsledky, ne aktivity

S tím vším se dá něco dělat!

Nástroje pro analýzu prostředí jsou VSM, TOC, Zone management nebo Flow Framework®

Chcete zjistit, jak na tom jste? To chce analýzu!

Určit, jak na tom jsem je první krok ke zlepšení ...

Oblasti zaměření

Flow Framework® poskytuje plán implementace Value Stream Managementu, propojení IT a obchodní části firmy, a transformace celé organizace na vysoce výkonnou technologickou společnost. Flow Framework® identifikuje čtyři úrovně (nástroje, artefakty, value stream a metriky).

Nástroje

 • Výrobní linka IT
 • Vazby a závislosti mezi nástroji
 • Registry požadavků
 • Registry programových kódů
 • Konfigurační databáze
 
Podívejte se na architekturu

Artefakty

 • Artefakty potřebné k realizaci požadavku
 • Samotný požadavek
 • Zdrojové kódy
 • Výsledky testů
 • Spustitelné kódy
 
Použijte vizualizaci

Value Stream

 • E2E pohled na tvorbu hodnoty
 • IT value stream není lineární
 • Klíčové aktivity a závislosti
 • Rozpracovaná práce
 • Plýtvání a zloději času
 
Zkuste Lean, Kanban a VSM

Metriky

 • Poměr typů položek podle cíle
 • Rychlost přináší hodnotu
 • Efektivita snižuje náklady
 • Čas zajišťuje kvalitu
 • Zátěž přináší spokojenost
 
Využijte Flow Framework®

Potřebujete jednotlivé pilíře zlepšit?

Systematický rozvoj a zlepšování jednotlivých pilířů je další krok ...

Postup řešení

Byznys

 • Identifikace produktového portfolia
 • Identifikace value streamu
 • Změření výchozího stavu
 • identifikace podpůrných IT systémů
 • Identifikace úzkého hrdla
 
Zkuste VSM, Řízení produktů nebo Flow Framework®

IT

 • Identifikace výrobních nástrojů
 • Identifikace IT artefaktů
 • Identifikace IT value streamu
 • Změření výchozího stavu
 • Identifikace uzkého hrdla
 
Využijte VSM, nebo Flow Framework®

Chcete naplánované zlepšení implementovat?

Pouze dlohodobá práce vás krok za krokem dovede k cíli ...