VYSOCE VÝKONNÉ IT

je takové IT, která dosahuje finančních a nefinančních výsledků (time-to-market, cost-to-market, kvalitac, inovace, ...), které jsou mimořádně lepší než výsledky srovnatelných organizací po dobu pěti nebo více let, a to disciplinovaným zaměřením se na přidanou hodnotu podporované organizace.

 

Analýza stavu | Oblasti zlepšování | Postup zlepšování

Analýza stavu

Nedaří se ...

 • Rychle reagovat na požadavky
 • Plnit dohodnuté termíny
 • Komunikovat se zákazníky
 • Dodávat smysluplné služby
 • Připravovat reálné plány

Nevíte ...

 • Co kdo vlastně dělá
 • Jaké máte procesy
 • Jaké máte systémy
 • Jaká data a kam zadáváte
 • Jak dlouho bude co trvat

Brání vám ...

 • Složité procesy
 • Nepropojené systémy
 • Chybějící součinnost týmů
 • Opakované zadávání dat
 • Technický dluh

Potřebujete ...

 • Rychlá a levná řešení
 • Podporu inovací
 • Spolehlivý provoz IT
 • Nové způsoby komunikace
 • Návratnost investic do IT

S tím vším se dá něco dělat!

Prvním krokem analýzy stavu vašeho IT je Assessment

Chcete zjistit, jak na tom jste? To chce analýzu!

Určit, jak na tom jsem je první krok ke zlepšení ...

 

Oblasti zlepšování

Jedna z metodik identifikuje 5 základních cílů budování vysoce výkonné organizace (Valuable investment, Co-created value, Fast development, Resilient operations a Conformance). Tyto cíle je v dnešní době určitě dobré doplnit i o bezpečnost.

Smysluplné investice

 • Identifikace zákazníka
 • Identifikace potřeb zákazníka
 • Vlastnictví produktů
 • Autonomní týmy
 • Samoobslužný přístup
 
Zkuste Microservices a Team of Teams

Spoluvytváření hodnot

 • Přijetí nejistoty a nejednoznačnosti
 • Prostředí důvěry
 • Neustálé zvyšování laťky
 • Úzká spolupráce zúčastněných
 • Neustálé učení se
 
Podívejte se na kulturu a Infinity game

Rychlý vývoj

 • Automatizace integrace
 • Automatizace testování
 • Automatizace nasazování
 • Stálé produktové týmy
 • Dostupnost prostředí
 
Využijte CI/CD a DevOps

Spolehlivý provoz

 • Specifické E2E procesy
 • Stálé produktové týmy
 • Automatizace IT činností
 • Připravenost reagovat na neočekávané
 • Využití SW přístupu
 
Zvažte SRE, Antifragile nebo DevOps

Soulad se zákony

 • Oborové regulatorní požadavky
 • Národní i mezinárodní legislativa
 • Identifikace hrozeb a dopadů
 • Práce s dodavateli
 • Propojení na cíle organizace
 
Nezapomeňte na SOX a Řízení rizik

Zabezpečení

 • Bezpečnost jako základ všeho
 • Datové modely organizace
 • Redukce zbytečných dat
 • Identifikace hrozeb a jejich dopadů
 • Propojení na cíle organizace
 
Využijte ISO 27000, COBIT® a Řízení rizik

Potřebujete jednotlivé oblasti zlepšit?

Holistický přístup ke zlepšování jednotlivých oblastí je další krok ...

Postup zlepšování

Toyota Kata je strukturovaný způsob, jak vytvořit kulturu neustálého učení a zlepšování na všech úrovních. Toyota Kata má dvě části. Zlepšování Kata vám pomůže dostat se z vašeho stávajícího do žádoucího stavu pomocí několika menších kroků. Koučování Kata je pak o tom, jak to naučit ostatní.

Určení směru

 • Nastavit jasné cíle
 • Zajistit podporu managementu
 • Zajistit financování
 • Jasně identifikovat tvář změny
 • Komunikovat do celé organizace
 
Použijte Strategické řízení, nebo COBIT®

Stávající stav

 • Identifikovat stávající znalosti
 • Poznat stávající procesy
 • Zdokumentovat stávající systémy
 • Zrevidovat stávající zdroje
 • Identifikovat úzká hrdla
 
Využijte IT Quality Index

Žádoucí stav

 • Určit postupné cíle
 • Pracovat po malých krocích
 • Vytvořit tým nadšenců
 • Identifikovat rychlé výhry
 • Vytvářet a ukazovat vzory
 
Zkuste mentora, nebo kouče

Překonání překážek

 • Doplnit potřebné znalosti
 • Upravit existující procesy
 • Připravit další přístupy
 • Vylepšit či nahradit systémy
 • Doplnit zdroje
 
Naučte se experimentovat

Zkoušíte navržené změny implementovat?

Kombinace rozvoje lidí a jejich koučování vede k cíli ...